2012. augusztus 24., péntek

Emlékezés

"Emlékezz mindenre, aminek örültél, ami jó volt, emlékezz arra, amit érted tettek, a nehéz órákra, amelyek szerencsésen elmúltak, és azokra, akik segítettek abban, hogy elmúljanak. Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz indulataid vannak! Emlékezz arra, hogy mi a jó, és sose felejtsd el, hogy csak jót szabad tenned, ártanod soha."

2012. augusztus 14., kedd

Nyári hangulat

Felvágom a reggelt s
a porcelánra ejtem,
Egy szelet neked, s nekem.
Morzsáit a kertben könnyen, elevenen
a nyár hangja röppenti szét.
Kis teát kortyolva
a napfényt elmajszolva
szemem a tájon pihen.
Frissen ébredezve áfonyám
és mézem citromos kelyhembe
cseppentem el.
Tésztafoszlányokkal elkevert
illatok napfényt csavarnak
reggeli kétszersültemre.
Minden szelet élmény,
s mozdulatlan karéj
tányéromon egy eltűnt
reggelemen mereng.

2012. augusztus 13., hétfő

A dolgok értékeHa Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy rongybábu vagyok csupán, és egy darabka élettel ajándékozna meg, lehet, hogy nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de biztosan megfontolnék mindent, amit kimondok. A dolgok értékét nem abban látnám, amit érnek, hanem abban, amit jelentenek. Keveset aludnék, többet álmodnék: megértettem, hogy ha csak egy percre is lehunyjuk szemünket, hatvan másodpercnyi fényt veszítünk el örökre.2012. augusztus 11., szombat

Augusztusi hullócsillagok


„Egyszer egy filozófus azt kérdezte tőlem: “azért vagyunk emberek, mert a csillagokat bámuljuk, vagy azért bámuljuk a csillagokat, mert emberek vagyunk? Vajon a csillagok visszanéznek ránk?”- hangzik a költői kérdés a Csillagpor című film bevezetőjében. A felhőtlen nyári éjszakákon felbukkanó hullócsillagot mindenki csodálattal figyeli: amint szikrázva végigszánt a horizonton, megszűnik körülöttünk a világ, sétáljunk bár magányosan, barátokkal, vagy andalogjunk szerelmünkkel kézenfogva, egyszerre szakad fel belőlünk a kiáltás a szemet kápráztató jelenség láttán: „Kívánjunk valamit..!”

Augusztus 12 -én lesz látható a legtöbb hullócsillag. A Perseida meteorraj a törmelékfelhő Földdel való találkozásakor jelentkezik, amikor az apró porszemek bolygónk légkörébe csapódnak. A fogyó Hold némileg akadályozza a megfigyeléseket, azonban mindenképpen érdemes az előző, illetve következő 1-2 éjszakán is kémlelni az eget, hiszen a raj akár 100 meteort is adhat óránként, illetve szinte egész augusztusban jó esély van Perseida-meteorok megfigyelésére.

Álom és valóság
A hullócsillag csodája csupán néhány pillanatig tart, ragyogása mégis az égboltra szegezi az emberi tekinteteket. Kislányként mindig félelemmel vegyes izgalommal néztem fel az augusztusi, sötét égboltra nagyszüleim falusi udvarán, és sosem mertem egyedül maradni a csillagokkal teleszórt végtelen tetővel a fejem fölött, mert tartottam a váratlanul fejemre potyogó csillagoktól. Akkoriban még nem sejtettem, hogy a fejem fölött cikázó, mesebelinek tűnő pöttyök valójában a világűrből érkező törmelékek, melyek a föld légkörébe érve egyszerűen elégnek.

Nehezen tudtam volna e földöntúli tüneményt egyszerű űrbéli szeméttel azonosítani, inkább tündérnek vagy égi jelnek képzeltem, mely feljogosít legmerészebb álmaim beteljesítésére, ha láttán kívánok valamit. Nem mintha így felnőttként kevésbé hinnék a kívánság-mítoszban, mégis gyarapodtak csillagászati ismereteim: már tudom, hogy az űrtörmelék neve meteor, a „csapatot” pedig, melynek kíséretében augusztus közepén évről évre a Föld közelébe érkezik, Perseidáknak hívják.

Hiedelmek, babonák
Hullócsillag röptét elkapni mindig szívdobogtató pillanat, egy csöppet mintha kiszakadnánk e világi létünkből: amint fénye végigszánt a horizonton, megérint a végtelenség érzése, hogy létezik valami nálunk sokkal hatalmasabb Erő, ami távolról idevarázsolja azt a futó lidércfényt.

Ebben hittek őseink is, amikor először kutatták az ég titkait, és figyeltek fel az ég eme rejtélyes vándoraira. Akárcsak a gyerekek, ők is földöntúli erőket tulajdonítottak a hullócsillagoknak, általában a túlvilággal hozták kapcsolatba őket. A török-iszlám hiedelemvilágban a hullócsillag minden esetben 40 napon belül bekövetkező halálesetre utal. Ám hogy még izgalmasabb legyen a jövendölés, nem volt mindegy náluk a hullócsillag erőssége sem: míg a nagyobb fény szerencsés, jószívű ember, addig a gyenge, pislákoló fény gyenge akaratú személy halálát jósolja. Hullócsillag jelezheti nagy reménységű ember vagy világrengető esemény bekövetkeztét is, ahogy a keresztény kultúrkörben Krisztus születésének karácsonyi jelképe is hullócsillag. A születés-halál motívuma ugyanúgy megtalálható a pogány mítoszokban is, ahol az emberek sorsáért felelős párka, Werpeja, minden ember életének fonalát egy csillaghoz köti, mely zsineg, ha elszakad, az ember halálával magával rántja csillagát is, ezt látjuk mi égi színpadon. A magyar népi hagyományban nemcsak halálesetet jósol a csillaghullás, hanem fiatal lányok ártatlanságának elvesztését, ahogy ezt érzékletesen Arany János is megírta Tengerihántás című balladájában:

Hova jár, mint kósza lélek,

Ha alusznak más cselédek

Soha mennyi csillag hull ma..!


Öröm és bánat
Skandináv hitregék tréfásan az isteni rend elől megszökő, égen kóborló csillagocskának tartják a hullócsillagot, és ez szolgálhatott alapul későbbi emberi alakot öltő hullócsillag-történeteknek. Egyik nagy sikerű alkotás Matthew Vaughn már fentebb említett Csillagpor című filmje, melyben Claire Danes alakítja az ezüstruhás, égből pottyant csillaglányt, aki belekóstol az emberi élet örömébe-bánatába.

Valahogy így képzeltem én is réges-rég a hullócsillagot, amikor a verandalépcsőn ültem kitekert nyakkal, és lajstromba vettem a kívánságaimat még az égi tünemény megpillantása előtt. Ugyanis a közismert babona szerint, ha hullócsillagot látunk, gyorsan kívánni kell valamit, de kívánságunk titkát a beteljesedésig meg kell őrizni. A legjobb, ha egy csillagfényű, augusztusi este erejéig elfeledkezünk a napi gondokról, és a nagyváros zaját hátrahagyva kifekszünk a szabadba csillaglesre. Nincs pihentetőbb, mint néhány órára elmerülni álmainkban és átgondolni mindazt, amit igazán szeretnénk. A Csillagpor főhőse, Tristan útra kel, hogy elhozza szerelmének a hullócsillagot. Nekünk talán nem is kell idáig menni: elég, ha tudjuk, mit kívánjunk, ha a csillag elcikázik a szemünk előtt. Nemcsak a fénye repít távoli, ismeretlen világokba, de szívünk vágyát is közelebb hozhatja.

 
Copyright AZT HITTEM... 2009. Powered by Blogger.Designed by Ezwpthemes .
Converted To Blogger Template by Anshul .